Katedra Inżynierii Mechanicznej Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych systematycznie unowocześnia programy dydaktyczne, wprowadzając zagadnienia związane z najnowszymi osiągnięciami nauki. Programy nauczania rozszerzane są o nowe przedmioty, związane z aktualnymi potrzebami nowoczesnego społeczeństwa.

 

GRUPA IMIT prowadzi zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoryjne na następujących kierunkach kształcenia na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:

  • Włókiennictwo,

  • Inżynieria Materiałowa,

  • Wzornictwo

 

oraz na kierunkach międzywydziałowych:

  • Mechatronika – Wydział Elektryczny,

  • Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy - (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektryczny, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska),

  • Kolegium Towaroznawstwa,

  • Logistyka na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

GRUPA CheMP w ostatnich latach wprowadzono wykłady i laboratoria pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu: biomateriałów, biotekstyliów, technologii i przetwórstwa polimerów, kompozytów i włókien kompozytowych, włókien i wyrobów o właściwościach specjalnych (wyroby antybakteryjne, dozymetry promieniowania wysokoenergetycznego – UV i jonizującego) znajdujących zastosowanie w nowoczesnej technice. Program nauczania zawiera także wiadomości dotyczące zastosowania nanotechnologii w procesie wytwarzania włókien chemicznych i funkcjonalizacji płaskich wyrobów włókienniczych oraz otrzymywania nanowłókien.

 

Nasi pracownicy prowadzą wykłady, laboratoria i projekty w ramach różnych kierunków studiów:

 

Włókiennictwo i Przemysł Mody:

 

Chemicznej obróbki włókna

Chemii analitycznej

Chemii barwników

Chemii związków powierzchniowo-czynnych

Fizyko-chemia procesów uszlachetniania

Humanoekologia w procesach wytwarzania włókien chemicznych

Konserwacja wyrobów tekstylnych

Laboratorium z technologii włókien chemicznych

Maszyny i urządzenia w przemyśle włókien chemicznych

Maszyny KWW

Modyfikowanie włókien chemicznych

Podstaw Chemicznej Obróbki Włókna

Podstaw technologii włókien chemicznych

Podstawy biotekstyliów

Projektowanie procesów technologii włókien chemicznych

Technologia wody i ścieków

Technologii włókien chemicznych

Teorii formowania włókien chemicznych i reologii płynów przędzalniczych

Towaroznawstwa włókien chemicznych

Włókna nanokompozytowe

Włókna specjalne

Włókna techniczne

Zagadnienia kolorystyczne w CHOW

 

Włókiennictwo II stopień:

Wzornictwo:

 

Chemiczne modelowanie wyrobów włókienniczych

Cyfrowe realizacje plastyczne

Materiałoznawstwo komunikacji wizualnej II

Techniki i technologie druku

Tworzywa włóknotwórcze specjalne i modyfikowane

Uszlechetnianie tekstyliów

Włókna specjalne

Wybrane zagadnienia z poligrafii

 

Inżynieria Materiałowa:

 

Chemia związków biologicznie czynnych             

Innowacyjne technologie kompozytowe           

Inżynieria wytwarzania materiałów technicznych           

Laboratorium z inżynierii wytwarzania materiałów technicznych            

Laboratorium z technologii biowłókien                

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw           

Materiałowe projektowanie wyrobów               

Projektowanie i wytwarzanie materiałów inżynierskich              

Projektowanie procesów technologii włókien chemicznych

Reologia i teoria formowania tworzyw sztucznych         

Środki pomocnicze w przetwórstwie polimerów            

Technologia i właściwości biowłókien   

Technologia tworzyw sztucznych           

Trendy rozwojowe w nanotechnologii

Włókna nanokompozytowe

Włókna specjalne

Włókna techniczne       

Wprowadzenie do inżynierii biomateriałów włókienniczych     

Wprowadzenie do inżynierii materiałów polimerowych              

     

Kolegium Towaroznastwa:

 

Humanoekologia w procesach wytwarzania włókien chemicznych

Towaroznawstwo materiałów kompozytowych              

Towaroznawstwo włókien biomedycznych

Tworzywa sztuczne

Włókna nanokompozytowe     

Włókna specjalne

 

ERASMUS:

 

Textile finishing

© 201 by Elżbieta Sąsiadek.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now