Wykonywane analizy i posiadana aparatura badawcza:

 

Analiza termiczna:

 

Różnicowa kalorymetria skaningowa - DSC (Perkin Elmer DSC6).

 

Termograwimetria - TGA (Perkin Elmer TGA6).

 

Badania reologiczne:

 

Reometria - Reowiskozymetr płytka-stożek (Anton Paar, Phisica MCR-301), reometr rotacyjny cylinder w cylindze (RHEOLAB QC - Anton Paar).

 

Wyznaczanie Indeksu płynięcia stopów polimerów – Plastometr MFI (Davenport).

 

Badania wytrzymałościowe:

 

Ocena właściwości fizyko-mechanicznych włókien - Maszyna wytrzymałościowa (Zwick Z2.5).

 

Oznaczanie: wytrzymałości na zerwanie, modułu początkowego, wydłużenia przy zerwaniu, analiza statystyczna wyników.

 

Badania spektrofotometryczne:

 

Spektroskopia w podczerwieni - Spektrofotometr FTIR z przystawką ATR (Thermo Scientific, Nicolet 380).

 

Spektroskopia w ultrafiolecie - Spektrofotometr UV-VIS (Jasco).

 

Analiza mikroskopowa:

 

Mikroskopia optyczna - Mikroskop interferencyjno-polaryzacyjny (Biolar), osprzęt i oprogramowanie do analizy obrazu Screen Measurement

 

Mikroskop biologiczny sprzężony z kamerą i oprogramowaniem umożliwiającym pomiary przy użyciu planimetrii MEIJI MX 5310H + kamera DP – 300 + MULTISCANBASE

 

Analiza SEM:

 

Analiza wielkości cząstek:

 

 

Instalacje laboratoryjne:

 

Instalacje do formowania włókien ze stopów i roztworów polimerów.

Instalacje do formowania nano-włókien ze stopów i roztworów polimerów.

Pilotowa instalacja do otrzymywania włókien celulozowych typu Lyocell

© 201 by Elżbieta Sąsiadek.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now