PROJEKTY

 

OBECNIE REALIZOWANE

 

 

ZAKOŃCZONE

2018

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu MINIATURA 1 nr 2017/01/X/ST5/00109

Funkcjonalne mikrowłókna poliakrylonitrylowe jako sensory promieniowania i znaczniki oryginalności produktów o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym.

(eng. MINIATURA 1 - the project financed by the National Science Centre Poland - 2017/01/X/ST5/00109. Functional polyacrylonitrile microfibers as radiation sensors and markers of products originality).

Kierownik projektu: E. Sąsiadek

2017

Projekt badawczy nr UMO-2013/09/B/ST8/03679

Wielofunkcyjne włókna kompozytowe z poliakrylonitrylu do zastosowań w tekstronice.

Kierownik projektu: dr inż. I. Karbownik

Grant wewnętrzny Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z Funduszu Młodych Naukowców.

Tabletki polimerowe do pomiarów promieniowania wysokoenergetycznego.

Kierownik projektu: E. Sąsiadek

2016

Projekt badawczy nr UMO-2012/07/B/ST8/03698

Nowe metody wytwarzania wielofunkcyjnych hybrydowych materiałów włóknistych do zastosowań w tekstronice i zaawansowanych wyrobach włókienniczych.

Kierownik projektu: dr hab. P. Kulpiński

Grant wewnętrzny Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z Funduszu Młodych Naukowców.

Modyfikowane włókna poliakrylonitrylowe – dozymetry 2D.

Kierownik projektu: E. Sąsiadek

 

2015

Grant wewnętrzny Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z Funduszu Młodych Naukowców.

Opracowanie i optymalizacja dozymetru barwnikowego na bazie kopolimeru politlenek etylenu-politlenek propylenu.

Kierownik projektu: K. Kwiatos

 

Grant wewnętrzny Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z Funduszu Młodych Naukowców.

Wybrane związki chemiczne czułe na promieniowanie wysokoenergetyczne do opracowania układów pomiarowych 1D i 3D.

Kierownik projektu: E. Sąsiadek

 

2014

Projekt badawczy Nr NN 508 623 240

Interaktywne włókna celulozowe w właściwościach luminescencyjnych do celów specjalnych.

Kierownik projektu: dr hab. P. Kulpiński

 

Projekt badawczy Nr NN 508 622 940

Wytwarzanie nanowłókien celulozowych z tanich rozpuszczalników ekologicznych.

Kierownik projektu: prof. B. Łaszkiewicz

 

Grant wewnętrzny Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z Funduszu Młodych Naukowców.

Zastosowanie wybranych związków chemicznych czułych na promieniowanie wysokoenergetyczne do opracowania układów pomiarowych 1D, 2D i 3D.

Kierownik projektu: E. Sąsiadek

 

Grant wewnętrzny Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z Funduszu Młodych Naukowców

Analiza budowy włókien i rozmieszczenia modyfikatora luminescencyjnego w matrycy włókna, a także rozmiarów jego cząstek  za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) oraz badań starzeniowych włókien luminescencyjnych.

Kierownik grantu: mgr inż. A. Erdman.

 

2013

Projekt badawczy Nr NN 507 615 138

Nanokompozytowe włókna celulozowe dla tekstyliów biomedycznych i funkcjonalnych.

Kierownik projektu: dr inż. B. Niekraszewicz

 

Projekt badawczy Nr NN 507 617 338

Otrzymywanie funkcjonalnych nanokompozytów i włókien nanokompozytowych w oparciu o poli(siarczek fenylenu) (1,4-politiofen).

Kierownik projektu: dr inż. P. Czarnecki

 

Grant wewnętrzny Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z Funduszu Młodych Naukowców

Analiza podstawowych parametrów nanocząstek srebra metodą TEM.

Kierownik projektu: mgr inż. E. Śmiechowicz

 

2012

Projekt badawczy zamawiany Nr PBZ-MNiSW-01/II/2007

Biodegradowalne włókniny dla zastosowania w medycynie, rolnictwie i technice”, część „Budowa instalacji ćwierć-technicznej do elektroprzędzenia.

Kierownik projektu: dr inż. M. Rubacha

 

Grant wewnętrzny Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z Funduszu Młodych Naukowców.

Program do analizy 2D dozymetrów tekstylnych.

Kierownik projektu: mgr inż. E. Sąsiadek

 

Grant wewnętrzny Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z Funduszu Młodych Naukowców.

Badania wielkości i kształtu nanocząstek srebra we włóknach celulozowych metodą TEM.

Kierownik projektu: mgr inż. E. Śmiechowicz

 

2011

Grant wewnętrzny Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z Funduszu Młodych Naukowców.

Wysokorozdzielcza metoda badania rozkładu dawek promieniowania jonizującego i UV.

Kierownik projektu: mgr inż. E. Sąsiadek

 

Grant wewnętrzny Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z Funduszu Młodych Naukowców.

Analiza nanocząstek srebra we włóknach celulozowych metodą TEM.

Kierownik projektu: mgr inż. E. Śmiechowicz

 

2010

Projekt badawczy Nr N 205 04932/2933

Wytwarzanie nanowłókien celulozowych.

Kierownik projektu: dr hab. P. Kulpiński

 

Eureka – E! SILMEDTEX; EU Special project: 2007-2010
Antibacterial and antifungal finishing of textile goods using silver and its derivatives.
(Polish: Antybakteryjne i antygrzybiczne wykończenia wyrobów włókienniczych za pomocą srebra lub jego związków)

 

DIGITEX: EU Integrated Project, 6th Framework Project on Research, Technological Development and Demonstration: 2006-2010
Digital programmed jetting of fluids for multifunctional protective textiles.

 

2009

N205 048 32/2930 (Polish Ministry of Science and Higher Education project): 2007-2009
Development of 3D radiotherapy dosimetry.
(Polish: Rozwój trójwymiarowej dozymetrii do radioterapii)
Kierownik projektu: dr inż. M. Kozicki

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –„Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów"

System obrazowania dozymetrów tekstylnych monitorujących dawki promieniowania wysokoenergetycznego.

Kierownik projektu: mgr inż. E. Sąsiadek

 

2007

Polish-Greek governmental agreement on scientific and technological co-operation: 2006-2007
Development of chemical dosimetry materials for clinical radiotherapy and radiology applications.
Polish leader

 

Leonardo da Vinci EU Project no 2005 - 146 360: 2005-2007
Development of training modules on the sustainability of commercial cleaning processes.

 

Projekt badawczy Nr 3 T08E06326

Badanie procesu wytwarzania włókien celulozowych interaktywnych formowanych sposobem NMMO w skali doświadczalnej.

 

2006

Projekt badawczy Nr 4 T08E03825

Antybakteryjne włókna celulozowe otrzymane z udziałem nanomodyfikatorów.

 

Projekt badawczy Nr 4 T08E07724

Włókna celulozowe o właściwościach elektromagnetycznych i elektroprzewodzących oparte na nanomodyfikatorach.

Kierownik projektu: dr hab. P. Kulpiński

 

2005

Polish-Greek governmental agreement on scientific and technological co-operation: 2004-2005
Development and standardization of polymer gel dosimeters for radiation applications.

 

2004

4 T09B 131 24 (Polish Ministry of Science and Higher Education project): 2002-2004
Gel dosimeter for radiotherapy.

 

2003

4 P05C 046 18 (Polish Ministry of Science and Higher Education project): 2001-2003
Development of conditions and technology of viable cells encapsulation for implantation.

 

Projekt badawczy Nr 3 T09B10319

Włókna celulozowe o modyfikowanych właściwościach.

 

 

© 201 by Elżbieta Sąsiadek.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now