2020

Szczeszak Agata, Skwierczyńska Małgorzata, Przybylska Dominika, Runowski Marcin, Śmiechowicz Emilia, Erdman Aleksandra, Lis Stefan, Kulpiński Piotr, Olejnik Konrad, Upconversion luminescence in cellulose composites (fibers & paper) modified with lanthanide-doped SrF2 nanoparticles

Journal of Materials Chemistry C, Vol 8(34), ‏2020 11922-11928. 

 

Gutarowska Beata, Szulc Justyna, Matyjas-Zgondek Edyta, Kulpiński Piotr, Pielech-Przybylska Katarzyna, Rygała Anna, Jachowicz Anita, Rutkowski Eugeniusz,

Cotton terry textiles with photo- and bio- activity in a model study and real conditions

Materials, 2020, 13(15), 3334.  

 

Erdman Aleksandra, Kulpiński Piotr, Gabor Jadwiga, Stanula Arkadiusz, Swinarew Andrzej Szymon,

Luminescent cellulose fibers modified with poly((9-carbazolyl)methylthiirane)

Polymers, 2020, 12(10), pp. 1-11, 2296.

Skwierczyńska Małgorzata, Woźny Przemysław, Runowski Marcin, Perzanowski Marcin, Kulpiński Piotr, Lis Stefan

Bifunctional magnetic-upconverting luminescent cellulose fibers for anticounterfeiting purposes

Journal of Alloys and Compounds, 2020, Vol. 829,154456

Sąsiadek E,

Włókiennicze i inne dozymetry do pomiarów promieniowania wysokoenergetycznego.

Przeglad Wlokienniczy 1(3):29-34 DOI: 10.15199/60.2020.03.1

Sąsiadek E., Kozicki M

A method of 1D dose measurement using a novel teblet dosimeter.

AUTEX Research Journal, DOI 10.2478/aut-2020-0005, AUTEX

© 201 by Elżbieta Sąsiadek.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now